Fabrum Oy Fabrum Oy
This page in English Kuinka täytämme tarpeesi
Takaisin
1. Kustannussäästöt
 • Toimimme tehokkaasti → matalammat liiketoimikustannukset
 • Hankimme kansainvälisesti kilpailukykyisimmistä maista
 • Täytämme muut asiakastarpeet

2. Tuotteen ja palvelun laatu
 • Keskitymme palveluun
 • Valvomme itse laatua tuotantopaikalla

3. Toimitusvarmuus
 • Teemme yhteistyötä alan parhaiden yritysten kanssa
 • Organisoimme hyvin oman toimintaprosessin

4. Ostamisen helppous
 • Konsultoimme asiakasta
 • Panostamme avoimeen tiedonvaihtoon
 • Kehitämme palvelua proaktiivisesti

5. Ostamisen riskittömyys
 • Sitoudumme yrityksen arvoihin
 • Kannamme toimittajariskin
Takaisin
© Fabrum Oy 2000-2021